subject
Araling Panlipunan, 24.02.2021 12:25 shannel99

10. Bakit kailangang sakupin ng bansang Hapon ang mga bansa sa Asya? A. Upang paglagyan ng kanilang lumalaking populasyon
B. Upang mapagkunan ng hilaw na sangkap na gagamitin sa kanilang Industriya
C. Upang maipagpatuloy ang kanilang adhikain sa pagbuo at pagpapalawak ng Greater East
Asia Co-Prosperity Sphere.
D. Lahat ng nabanggit
11. Sino ang hinirang ng mga Hapones bilang pinuno ng komisyong Tagapagpaganap ng Pilipinas?
A. Hideki Tojo
C. Jorge Vargas
B. Jose P. Laurel
D. Manuel L. Quezon
12. Ano ang kaisa-isang partido-politikal na inatasang magtatag ng Preparatory Commission for
Philippine Independence?
A. KALIBAPI
C. NADISCO
B. MAKAPILI
D. PRIMCO
13. Sino ang pangulo ng Ikalawang Republika ng Pilipinas?
A. Hideki Tojo
C. Jorge Vargas
B. Jose P. Laurel
D. Manuel L. Quezon

ansver
Answers: 3

Another question on Araling Panlipunan

question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 19:28
Bakit mahalaga ang pamahalaan sa isanv bansa​
Answers: 1
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 19:29
Tema ng heograpiya na nagbibigay pagkakakilanlan at kaibahan sa isang lokasyon
Answers: 1
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 20:29
Paano ipapaliwanag ang hippocrates
Answers: 1
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 22:29
What is carnegie effect on political dynasty
Answers: 2
You know the right answer?
10. Bakit kailangang sakupin ng bansang Hapon ang mga bansa sa Asya? A. Upang paglagyan ng kanilang...
Questions
question
Math, 03.12.2019 13:28
question
Araling Panlipunan, 03.12.2019 13:28
question
Araling Panlipunan, 03.12.2019 13:28
question
Science, 03.12.2019 13:28
question
English, 03.12.2019 13:28
question
Filipino, 03.12.2019 13:28
question
Filipino, 03.12.2019 13:28
question
Araling Panlipunan, 03.12.2019 13:28