subject
Araling Panlipunan, 02.06.2021 05:20 joyce5512

11. Anong Ideolohiya ang kinikilala at pinapapayagan ng estado ang kakayahan ng mamamayan na makilahok sa pagpaplano at pagsasakatuparan ng mga isyung may kinalaman sa pambansang
kagalingang panlipunan at pang-ekonomiya?
A. Awtokrasya
B. Demokrasya C. Komunismo D. Sosyalismo
12. Sino ang Partido Kuomintang o Nationalist Party noong 1912?
A Chiang Kai Shek
B. Mao Zedong
C. Sun-Yat-Sen
D. Shih Huang-Ti
13. Ano ang tawag sa mga sundalong komunista?
A. Blue Army B. Green Army
C. Red Army
D. White
14. Ang mga sumusunod na bansa ay kabilang sa Allied Powers maliban sa
A. France
B. Englang
C. Russia
D. Germany
15. Sino ang unang pangulo ng Pilipinas?
A. Emilio Aguinaldo B. Manuel Roxas C. Manuel Quezon D. Sergio Osmeña
16. Ano ang tawag sa panggitnang uri ng tao sa lipunan. Sila ay nasa pagitan ng mayayaman at
mahihirap na grupo ng tao. Kadalasang batayan nito ay pagkakaroon ng kayamanan at kapangyarihan
sa lipunan na kinabibilangan?
A. First Class
B. Second Class C. Middle Class D. Last Class
17. Ito ay tumutukoy sa masidhing pagmamahal sa bayan. Subalit, maliban dito, ito rin ay
nangangahulugan ng pagkakatanto ng isang nilalang o lahi na mahalagang ipagtanggol ang kaniyang
bansa laban sa panlulupig ng mga banyaga.
A. Patriotismo
B. Nasyonalismo C. Sosyalismo D. Zionismo
18. Ito ay ipinatupad ng Japan na sitema upang mapanatili nitong matatag ang pamahalaan sa
pamamagitan ng pagsasara nito ng kanyang mga daungan sa mga dayuhan.
A. Open Door Policy B. Close Door Policy C. Spheres of Influence D. Culture System
19. Ano ang tawag sa pinakamataas na pinuno ng Japan noong bago Unang Digmaang
Pandaigdig?
A Emperor
B. Hari
C. Czar
D. Presidente
20. Sa anong rehiyon kabilang ang China at Japan?
A. Kanlurang Asya B. Timog Asya C. Timos-Silangang Asya D. Timos Asya

ansver
Answers: 3

Another question on Araling Panlipunan

question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 17:28
Ano ang mga gawain at tungkulin ng devaraja at cakravartin
Answers: 2
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 17:29
Ano ano ang naging pag usbong at pag lad ng europe sa klasikal na panahon
Answers: 1
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 20:29
Sanaysay tungkol sa mababang tingin sa mga manggagawa
Answers: 1
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 21:28
What is life and career skills meaning in tagalog
Answers: 2
You know the right answer?
11. Anong Ideolohiya ang kinikilala at pinapapayagan ng estado ang kakayahan ng mamamayan na makila...
Questions
question
Araling Panlipunan, 04.12.2020 02:15
question
Filipino, 04.12.2020 02:15
question
Araling Panlipunan, 04.12.2020 02:15
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 04.12.2020 02:15
question
Araling Panlipunan, 04.12.2020 02:15
question
Math, 04.12.2020 02:15