subject
Araling Panlipunan, 02.06.2021 09:15 cleik

((2.2).(2.3).(2,4),(2,-9) Identify the domain of this relation (8,10), (5,73.1915),
a. (5,6,9,10)
b. (5,6,8,9)
C (-11-8,7,103
d. 8,7,910
Which of these tables represent a functions
b. Z
2
w

ansver
Answers: 1

Another question on Araling Panlipunan

question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 18:29
Ano ang dahilan ng pagsiklab ng greco persian war​
Answers: 2
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 21:28
Liu bang tukuyin ang imperyong umusbong sa tsina
Answers: 3
question
Araling Panlipunan, 14.11.2019 15:23
Salik sa paglakas ng kapangyarihan ng papa
Answers: 1
question
Araling Panlipunan, 14.11.2019 15:23
Pano lumago ang mga bayanat lungsod sa sinaunang europe
Answers: 3
You know the right answer?
((2.2).(2.3).(2,4),(2,-9) Identify the domain of this relation (8,10), (5,73.1915),
a. (5,6,9,...
Questions
question
History, 29.11.2021 14:15
question
English, 29.11.2021 14:15
question
Araling Panlipunan, 29.11.2021 14:15
question
Math, 29.11.2021 14:15
question
Science, 29.11.2021 14:15