subject

5. Araling Panlipunan 5 I-Isulat ang salitang TAMA kung ang pangungusap ay wasto MALI naman kung hindi.
1. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ang mga katutubo ay may katutubong relihiyong tinatawag na Paganismo.
2. Ang Paganismo ay ang pagsamba sa maraming diyos at diyosang pinaniniwalaang naninirahan sa kalikasan.
3. Sa pagdating ng mga Amerikano, unti-unting napalitan ng Kristiyanismo ang paniniwala ng mga sinaunang Pilipino.
4. Ang pagpapalaganap ng Kristiyanismo ay naging paraan upang mapasailalim sa kapangyarihan ng Espanya ang mga katutubo.
5. Upang maging madali ang pagbabantay sa mga katutubo, ipinatupad ng mga Espanyol ang patakarang pueblo o ang sapilitang pagpapatira sa mga katutubo mula sa orihinal nilang tirahan.
6. Ang sentro ng pueblo ay ang simbahan na nagsisilbing himpilan ng Kristiyanisasyon sa isang tiyak na pook.
7. Ang mga mamamayang hindi nagbabayad ng buwis, hindi sumailalim sa Kristiyanisasyon at hindi sumunod sa patakarang Espanyol ay tinatawag na tulisanes o mga taong-labas.
8. Ang Patronato Real o Royal Patronage ay ugnayan ng simbahan at pamahalaan kung saan ang pamahalaan ay mayroong mahalagang papel sa pangangasiwa at pagsuporta sa simbahan.
9. Ang encomienda ay teritoryong ipinagkatiwala sa mga conquistador. Ang paggawad ng encomienda ay nagsilbing pabuya o gantimpala sa mga Espanyol na nakatulong sa pagpapalaganap ng kolonyalismo.
10. Encomendero ang tawag sa opisyal na binigyan ng karapatang encomienda. 11. Tungkulin ng encomendero na maningil ng buwis sa kanyang nasasakupan. Bilang kapalit, tungkulin ng encomendero na protektahan ang mga sakop ng ka niyang encomienda laban sa mga nagtatangkang guluhin ang kaayusan nito.
12. Tungkulin rin ng encomendero na suportahan ang pagmimisyon ng mga prayle sa kaniyang encomienda.
13. Sinimulang ipinatupad noong 1580 sa lahat ng mga kalalakihan na may gulang na 16 hanggang 60.
14. Kailangan magtrabaho ng mga katutubo sa loob ng 40 araw sa loob ng isang taon.
15. Hango ang sapilitang paggawa sa polo y servicio na nangangahulugang "gawaing sapilitan."

ansver
Answers: 2

Another question on Araling Panlipunan

question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 15:29
Sino si miltiades? ipaliwanag ng buo ang sagot.
Answers: 3
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 17:29
Ito ay nagpapahayag na mas malaki ang halaga ng kinikita kapag mas mahaba ang presyo​
Answers: 2
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 19:29
Paano naimpluwensiyahan ng china ang lipunang korea
Answers: 2
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 21:28
Ano ang ibig sabihin ng patronata real tagalog dapat
Answers: 1
You know the right answer?
5. Araling Panlipunan 5 I-Isulat ang salitang TAMA kung ang pangungusap ay wasto MALI naman kung hi...
Questions
question
Filipino, 02.12.2021 16:25
question
Science, 02.12.2021 16:25
question
Math, 02.12.2021 16:25
question
Math, 02.12.2021 16:25
question
Science, 02.12.2021 16:25
question
English, 02.12.2021 16:25
question
Filipino, 02.12.2021 16:25