subject
Araling Panlipunan, 04.12.2020 07:55 nelspas422

7. Ito ay isang paraan sa pagsasagawa ng hazard assessment kung saan sinusuri ang mga panganib na nararanasan sa lugar at ang antas ng pinsala.
A. Hazard Mapping
C. Historical Profiling
8. Hazard Profiling
D. Risk Management
8. Ang gawaing ito ay isinasagawa upang maging handa ang komunidad at maiwasan ang
malawakang pinsala nito sa pamamagitan ng aktibong pakikibaghagi ng mga
mamamayan
A Community Based Disaster Risk Reduction Management Approach
B. Community Preparedness and Risk Management Approach
C. Philippine Disaster Risk Management
D. Philippine Disaster Risk Reduction Management Council
9. Sa pagbuo ng CBDRRM plan, ano ang nararapat mong gawin bilang mamamayan ng
isang lugar upang maging handa sa pagtama ng iba't ibang panganib at kalamidad?
A. Maging aktibong kabahagi sa pagbubuo ng plano para sa buong pamayanan
B. Magsagawa ng personal plan para matugunan ang pangangailangan ng lipunan.
C. Makibahagi sa gawaing pangrehabilitasyon at tulungan ang mga naapektuhan.
D. Magkaroon ng planong pampinansiyal upang matustusan ang panganga langan ng
mga tao
10. Bahagi ng Rehabilitasyon at pagbawi sa kalamidad ang mga hakbang at gawain na
nakatuon sa pagsasaayos ng mga nasirang pasilidad at estruktura. Ano ang pangunahing
gampanin ng yugtong ito?
A. Mabigyan ng sapat na proteksyon ang mga nasalanta ng kalamidad
B. Makapagbigay ng mga inaasahang serbisyong panlipunan at paglilingkod sa
pampamahalaan
C. Manumbalik sa dating kaayusan at normal na pamumuhay ang mga nasalantang
komunidad
D. Maipagkaloob sa mga nasalantang komunidad ang mga pangunahing
not emot

ansver
Answers: 3

Another question on Araling Panlipunan

question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 15:29
What is the meaning of mesopotamia​
Answers: 1
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 18:29
Mahahalagang pangyayri sa sinaunang panahon sa kanlurang asya tungkol sa pamahalaan​
Answers: 2
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 18:29
Saan matatagpuan ang code of hammurabi?
Answers: 2
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 22:29
Mga adbokasiya na nagsusulong sa pangangalaga at pagpapahalaga sa natatanging kontribusyon at transiayonal na panahon na nagkaroon ng malaking impluwensya sa pamumuhay ng tao sa kasalukuyan
Answers: 3
You know the right answer?
7. Ito ay isang paraan sa pagsasagawa ng hazard assessment kung saan sinusuri ang mga panganib na n...
Questions
question
Araling Panlipunan, 18.12.2019 03:28
question
Filipino, 18.12.2019 03:28
question
Araling Panlipunan, 18.12.2019 03:28
question
Filipino, 18.12.2019 03:28
question
Math, 18.12.2019 03:28
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 18.12.2019 03:28
question
English, 18.12.2019 03:28
question
Science, 18.12.2019 03:28