subject
Araling Panlipunan, 23.10.2020 09:31 danigirl12

Bakit naging hudyat ng himagsikan ang pagpunit ng sedula mg mga katipunero?

ansver
Answers: 3

Another question on Araling Panlipunan

question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 17:29
Mabilis na tumugon ang mga bansa sa banta ng terorismo sa pamamagitan ng palitan ng mga impormasyon at kolaborasyon na naging dahilan ng pagkakabuo ng mga mahigpit na polisiya at patakaran tungkol sa migrasyon na nagpabagal naman ng integrasyong sosyo-kultural. tama o mali?
Answers: 2
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 19:29
Paano nakaapekto ang kapaligiran sa pamumuhay ng mga mayan? ​
Answers: 1
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 20:29
Itala mo sa unang bahagi na "k" ang mga kasalukuyangkinakaharap na isyu sa paggawa na iyong nakita sa teksto sa ikalawangbahagi naman na "k", ilagay kung paano ito nakaapekto sa kasalukuyangkalagayan ng mga manggagawang pilipino. sa bahagi ng "p" naman ayilahad ang mga programa ng pamahalaan para bigyan solusyon ang mgaisyung ito. sa panghuling hanay na "g" naman ay magbigay ka ng iyongmungkahing solusyon sa mga kinakaharap na isyu sa paggawa.k.(programa)(gagawin ko)(kinakaharapna isyu)(kasalukuyangkalagayan)​
Answers: 2
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 21:28
Bakit lumubha ang krisis pangkabuhayan ng rome
Answers: 2
You know the right answer?
Bakit naging hudyat ng himagsikan ang pagpunit ng sedula mg mga katipunero?...
Questions