subject
Araling Panlipunan, 04.02.2021 13:15 snow01

Gawain Pagkatuto Bilang 1: Hanapin ang mga salitang may
kaugnayan aralin.
Ito ay maaaring pahalang, pahilis, patayo
pabaligtad. Pagkatapos makita ang mga salita ay sagutin ang mga
sumusunod na tanong.
P
S
R
Y
P
T
O
Y
Š
SN
A
S
A
H
O
Y
P
Š 
B
M
N
B
G
A
D
I
M
L
E
A
H
C
R
1
OZIOA
G
Š”
R
Y
L
Š¾
W
B
E
W
s
A
F
T
T
P
A
A
T
Š„
O
A
R
W
Y
U
Y
I
R
N
R
N
O
Y
A
A
T
O
N
K
D
R
R
B
R
R
P
OZ E-
T
R
Šž
A
R
C
T
Y
F
D
R
V
T
Y
M
P
P
L
R
E
D
U
с
I
0
S
o
N
U
T
S
C
P
I
L
I
T
A
N
Y
I
P
1. Ano-anong mga salita ang nakita o naisulat mo mula sa gawain?
2. Mula sa mga salita alin sa mga ito ang may kaugnayan sa mga
larawan na nasa pahina 21? Bakit?
3. Ano kaya ang kinalaman nito sa ating paksang tatalakayin?


Gawain Pagkatuto Bilang

1: Hanapin ang mga salitang maykaugnayan aralin.Ito ay maaaring pahalang,

ansver
Answers: 2

Another question on Araling Panlipunan

question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 17:28
Sino ang katutubong pinuno na mahigpit na kalaban ang pinuno ng mactaan
Answers: 2
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 17:29
Bakit tinatawag ang panahong "neolitiko" na "urban revolution"?
Answers: 1
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 18:29
Sang-ayon ka ba sa ginawang pagsuko ng ating magigiting na heneral sa mga amerikano? bakit?
Answers: 2
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 19:28
During this state, man used simple tools to hunt animals and vegetation. #oedā€‹
Answers: 2
You know the right answer?
Gawain Pagkatuto Bilang 1: Hanapin ang mga salitang may
kaugnayan aralin.
Ito ay maaaring...
Questions
question
Technology and Home Economics, 21.01.2021 13:15
question
Filipino, 21.01.2021 13:15
question
Art, 21.01.2021 13:15
question
Araling Panlipunan, 21.01.2021 13:15