subject
Economics, 23.11.2022 12:55 trizianichole20

3. If you are an investor how you will be able to decide whether to invest in a business by studying and analyzing their business plan? 4. If you will be starting up a business, do you think it's a must to have a business plan? Why or why not?

ansver
Answers: 1

Another question on Economics

question
Economics, 30.10.2019 02:28
Dula dulaan tungkol sa surplus at shortage sa pamilihan.​
Answers: 2
question
Economics, 14.11.2019 15:23
Gawain 2: smile ka din kahit kauntibilugan ang nakangiting mukha kungkonsepto. kung hindi naman, bilugan ang hindi nakangitkung malawak na ang kaalaman sa paksa onang hindi nakangiting mukha.1. dayagram ng paikot na daloy2. ugnayan ng sambahayan, bahay kalakal, atpamahalaan3. buwis na binabayaran ng sambahayan at bahaykalakal sa pamahalaan4.ugnayan ng pag-iimpok at pamumuhunan5.konsepto ng angkat at luwas6.transfer payments na ibinabayad ng pamahalaan7.paglabas (outflow) ng salapi sa paikot na daloy8.pagpasok (inflow) ng salapi sa paikot na daloy9.pinagmumulan ng mga salik ng produksiyon10.pagbuo ng mga kalakal upang maging tapos na produkto229​-230
Answers: 3
question
Economics, 14.11.2019 15:29
Industries tend to locate in the same aera as this allows for economies of industrial scale
Answers: 1
question
Economics, 18.11.2019 18:28
Give example of each business forms of organization (example: jollibee is a corp.)
Answers: 3
You know the right answer?
3. If you are an investor how you will be able to decide whether to invest in a business by studying...
Questions
question
Filipino, 06.12.2021 18:25
question
Filipino, 06.12.2021 18:25
question
Araling Panlipunan, 06.12.2021 18:25
question
Math, 06.12.2021 18:25