subject
Economics, 05.08.2022 18:20 kurtiee

A study is done to determine the average tuition that San Jose State undergraduate students pay per semester. Each student in the following samples is asked how much tuition he or she paid for the Fall semester. What is the type of sampling in each case and explain?

ansver
Answers: 3

Another question on Economics

question
Economics, 14.11.2019 16:29
What is the use of wind mill in economics? ​
Answers: 1
question
Economics, 14.11.2019 17:29
What are david ricardo's views on land or natural resources?
Answers: 1
question
Economics, 17.11.2019 18:28
Ang sistema ng pagbubuwis ang isa sa pinagkukuhanan ng kita ng pamahalaan.ano sa inyong palagay ang kabutihang naidudulot nito sa bansa? ipaliwanag ang iyong sagot.pls po pasagot​
Answers: 3
question
Economics, 19.11.2019 21:28
Sa kahon ng “q” (questions), bumuo ng 5 tanong na nais mong masagot tungkol sa paksa.
Answers: 2
You know the right answer?
A study is done to determine the average tuition that San Jose State undergraduate students pay per...
Questions
question
English, 16.01.2021 16:55
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 16.01.2021 16:55
question
Math, 16.01.2021 16:55
question
English, 16.01.2021 16:55
question
Araling Panlipunan, 16.01.2021 16:55
question
Araling Panlipunan, 16.01.2021 16:55
question
Filipino, 16.01.2021 16:55