subject
Economics, 05.08.2022 07:15 jemuelpogi

Ang kagustuhan at pangangailangan ay dalawang magkaibang konsepto. maituturing na kagustuhan ang isang bagay kapag higit ito sa batayang pangangailangan. kailan maituturing na batayang pangangailangan ang isang produkto o serbisyo?

ansver
Answers: 3

Another question on Economics

question
Economics, 21.11.2019 00:28
Bakit mahalagang mapag-aralan ang economics?
Answers: 1
question
Economics, 24.11.2019 07:28
Ang kulungan ng mga alagang hayop ay dapat? a. nauulananb. nasisikatan ng araw at nahahanginanc. maliit lamangd. walang bubong​
Answers: 1
question
Economics, 24.11.2019 16:28
On dec 12, 2013, customer reece capriola took 2,000 worth of groceries to the cashier's counter and paid with a current dated (12-12-03), with the approval of the owner. is this a credit transaction? ​
Answers: 2
question
Economics, 28.11.2019 19:28
What are the pros and cons of genetically modifying crops
Answers: 1
You know the right answer?
Ang kagustuhan at pangangailangan ay dalawang magkaibang konsepto. maituturing na kagustuhan ang isa...
Questions
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 07.12.2021 02:25
question
Araling Panlipunan, 07.12.2021 02:25
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 07.12.2021 02:25
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 07.12.2021 02:25