subject
Economics, 25.11.2020 06:55 jemuelpogi

explain this quotation by nestor kirchner we must create a kind of globalization that works for everyone and not just for a few

ansver
Answers: 3

Another question on Economics

question
Economics, 14.11.2019 15:29
Give an example of a brand that you are totally not familiar with
Answers: 3
question
Economics, 14.11.2019 16:29
Ano ang cedula at saan ito ginagamit ?
Answers: 2
question
Economics, 02.12.2019 20:28
Define and differentiate social science and applied social science.
Answers: 1
question
Economics, 03.12.2019 08:28
Sagutin ang sumusunod na tanong gamit ang mga konseptong iyong natutuhan mula sa binasang teksto. maraming tao na ang nagpatunay na hindi hadlang ang kahirapan upang magtagumpay sa kahit anumang negosyo. ilan sa mga ito sina lucio tan, henry sy, at manny villar. bilang isang maabilidad na mag-aaral, paano ka makapag-aambag sa ekonomiya ng bansa kahit sa maliit na pamamaraan?
Answers: 1
You know the right answer?
explain this quotation by nestor kirchner we must create a kind of globalization that works for ever...
Questions
question
Integrated Science, 21.09.2021 11:55
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 21.09.2021 11:55
question
Science, 21.09.2021 11:55
question
Science, 21.09.2021 11:55