subject
Economics, 28.10.2019 14:45 rhaineandreirefuerzo

How would marx analyze the contemporary trend towards the careerism among today's college students?

ansver
Answers: 3

Answers

ansver
Answer from: Quest

ang yamang tubig ay may malaking benepisyo sa atin ...dito tayo nakakakuha ng pagkain...ang mga mangingusda dito nila kinukuha ang ikinabubuhay ng kanilanh pamilya...yamang tubig din ang nagpapakilala sa ating bansa na kung saan maraming dayuhan ang bumibisata dito halumbawa nito ay ang mga beach magagandang talon..

ansver
Answer from: Quest

Ang Kakapusan sa Pang-araw-araw na Buhay Inilarawan ni N. Gregory Mankiw (1997) ang kakapusan bilang isang pamayanan na may limitadong pinagkukunang-yaman na hindi kayang matugunan ang lahat ng produkto at serbisyo na gusto at kailangan ng tao. Ang katulad nito ayon sa kaniya ay isang pamilya na hindi kayang ibigay sa bawat miyembro nito ang lahat ng kanilang kailangan. Katulad ng isang pamilya, hindi rin maibibigay ng pamayanan ang lahat ng pangangailangan ng lahat ng tao.

 

Sa pagharap sa suliraning pang-ekonomiya, mahalagang pag-isipan ang opportunity cost ng gagawing desisyon. Alin sa mga pamimiliang produkto ang gustong likhain? Para kanino ang mga ito? Alin ang higit na kailangan? Paano ito lilikhain? Ano ang kabutihang maidudulot ng pagpili? Saang alternatibo higit na makikinabang? Gaano kalaki ang halaga ng pakinabang? Gaano kalaki ang halaga ng mawawalang oportunidad? Ang opportunity cost ay tumutukoy sa halaga ng bagay o nang best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon (Case, Fair at Oster, 2012).

 

Sa paggawa ng desisyon, makatutulong ang pagkakaroon ng plano ng produksiyon at masusing pag-aaral kung saan higit na makikinabang. Pagtuunan ng pansin ang mga alternatibong produkto o serbisyo at timbangin ang kahalagahan nito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kung magiging episyente ang plano ng produksiyon at ilalagay ito sa graph, maaaring makalikha ng isang kurba katulad ng inilalarawan sa Production Possibilities Frontier (PPF). Ito ang paraan upang mapamahalaan ang limitadong kalagayan ng pinagkukunang-yaman.

Explanation:

ansver
Answer from: Quest
Ano ang pagkakaiba ng absolute advantage at comparative advantage theory?​

Kapag ang isang bansa ay maaaring gumawa ng isang produkto sa isang mas mataas na kalidad at mas mabilis na rate kaysa sa iba, ito ay absolute advantage. Ang paghahambing ay batay sa gastos ng opportunity cost, na kung saan ay ang benepisyo ng isang pag-iingat sa pamamagitan ng pagpili ng isang alternatibong opsyon. Kung ang isang bansa ay may mas mababang gastos sa oportunidad kaysa sa iba upang makabuo ng isang mainam na produkto, ito ay may comparative advantage.

Para sa higit pang impormasyon, pakisuyong bisitahin ang mga link sa ibaba:

ansver
Answer from: Quest

Yes, USA products are quite durable because they do not allow cost cutting.Almost all US products are quality due to strict compliance of manufacturing standards and have a line of expert quality controllers.And the number one contributor of their success is what we call, field of specialization,Each of their worker has a specialized field to produce specific goods. American companies do not like multitasking because for them it gives a poor quality output.

Another question on Economics

question
Economics, 14.11.2019 19:29
Analyze how cities serve as engines of globalization
Answers: 2
question
Economics, 18.11.2019 20:28
Ano ang mga bansa ng tradisyonal na ekonomiya​
Answers: 1
question
Economics, 19.11.2019 01:28
How people react to the price increase​
Answers: 1
question
Economics, 20.11.2019 01:28
Paano ang naging pakikitugo sayo ng pamilya basi sa iyong orientation sexual o pagiging lesbian
Answers: 2
You know the right answer?
How would marx analyze the contemporary trend towards the careerism among today's college students?...
Questions
question
Araling Panlipunan, 01.05.2021 07:55
question
Filipino, 01.05.2021 07:55
question
Science, 01.05.2021 07:55
question
English, 01.05.2021 07:55
question
Physical Education, 01.05.2021 07:55
question
Science, 01.05.2021 07:55