subject
Edukasyon sa Pagpapakatao, 23.09.2022 20:25 tayis

4. Nais mong malaman kung ang programang iyong panonoorin ay akma sa batang tulad mo. 5. Nais mong malaman sa kapitan ng inyong barangay ang mga programa tungkol sa pag-iwas sa COVID-19.

ansver
Answers: 3

Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao

question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 21:29
Halimbawa ng batas moral para sa kabataan
Answers: 3
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 17.11.2019 13:28
a. paunang pagtatayapanuto: basahin at unawain ang sumusunod na pahayag. piliin ang pinakawastong sagot at isulat ito sa iyong kuwaderno.1. ano ang itinuturing na kakambal ng kalayaan? a. kilos-loob b. konsensiyac. pagmamahal d. responsibilidad2. ang pinakamalaking hadlang sa kalayaan ay hindi ang nagmumula sa labas ng tao kundi ang nagmumula mismo sa loob ng tao. ano ang nais ipakahulugan nito? a. ang kalayaan ay matatagpuan sa sarili.b. nakahahadlang ang kapwa sa pagkamit ng kalayaan.c. niloob ng tao ang antas ng kaniyang pagiging malaya.d. ang hadlang sa pagiging malaya ay ang sarili niyang pag-uugali. 3. bakit may kakayahan ang taong kumilos ayon sa sariling kagustuhan at ayon sa pagdidesisyon kung ano ang gagawin? a. dahil ang tao ay may malayang kilos-loob.b. may likas na batas moral na gumagabay sa kaniya.c. may kakayahan ang taong gamitin ang kaniyang konsensiya.d. sapagkat ang tao ay may kakayahang pag-isipan ang mga ito.deped copy674. alin sa sitwasyon ang nagpapakita ng tunay na kalayaan? a. nagagawa ni connie ang mamasyal anumang oras niya gustuhin.b. inamin ni lala ang kaniyang pagkakamali at humingi ng paumanhin sa ginawa.c. hindi mahiyain si greg kaya nasasabi niya ang gusto niyang sabihin sa isang tao.d. kahit pagod na galing sa trabaho, sinamahan pa rin ni jake ang kapitbahay na isinugod sa ospital.5. ang responsibilidad ay ang kakayahang tumugon sa tawag ng pangangailangan ayon sa sitwasyon. ang pahayag ay: a. tama, dahil ang tunay na responsableng kalayaan ay ang pagtulong sa kapuwa.b. tama, dahil may kakayahan ang taong magbigay paliwanag sa kilos na ginawa.c. mali, dahil ang responsibilidad ay palaging kakambal ng kalayaan na ginagamit ng tao.d. mali, dahil ang responsibilidad ay ang pagtanggap sa kahihinatnan ng kilos na ginawa.“higit na nagiging malaya ang tao kapag ginagawa niya ang mabuti.walang tunay na kalayaan kundi sa pagmamahal at paglilingkod.”6. ano ang mensahe nito? a. ang kalayaan ay ang paggawa ng mabuti.b. ang pagiging malaya ay nakabatay sa kilos ng tao.c. makabubuti sa bawat tao ang pagkamit ng kalayaan.d. ikaw ay malaya kapag naipakita ang pagmamahal at paglilingkod.7. ano ang tinutukoy na mabuti? a. ang pagkakaroon ng kalayaan.b. ang pagmamahal at paglilingkod sa kapuwa.c. ang kakayahan ng taong pumili ng mabuti.d. ang magamit ang kalayaan sa tama at ayon sa inaasahan.8. bakit kailangang lumaya ang tao mula sa makasariling interes, pagmamataas, katamaran, at iba pang negatibong pag-uugali? a. nakasentro lamang siya sa kaniyang sarili kaya hindi makakamit ang kalayaan.b. magkakaroon ng kabuluhan ang buhay kung walang ganitong katangian.c. nag-iiwan ito ng hindi magandang imahe sa pagkatao ng tao.d. nilalayuan ng ibang tao ang may ganitong mga pag-uugali.9. para saan ang pagkakaroon ng kalayaan ng tao? a. dahil kailangang malinang ang pagkatao ng tao sa pamamagitan nito upang matamo ang layunin ng kaniyang buhay sa mundo.b. para maging malaya ang tao sa pansariling kahinaan at maging malayang tumugon sa pangangailangan ng sitwasyon.c. para maging masaya ang tao sa buhay niya dahil nagagawa niya ang kaniyang nais na walang nakahahadlang dito.d. mahalaga ito upang malinang ang kakayahan ng taong piliin ang mabuti kaya ibinigay sa kaniya ang kalayaan.10. hindi mo maunawaan ang leksiyon ng inyong guro at nakababagot sa pakiramdam kaya nawalan ka ng interes na makinig sa kaniya. dahil dito wala kang natutuhan sa itinuro niya, sinisi mo ang iyong guro. sang-ayon ka ba sa kaniya? a. sang-ayon, dahil responsibilidad ng guro ang maipaunawa sa mga mag-aaral ang leksiyon.b. sang-ayon, dahil kailangang mapaganda ang leksiyon para hindi nakababagot sa mag-aaral.c. di sang-ayon, dahil may pananagutan ang tao sa kaniyang kilos. d. di sang-ayon, dahil may kakayahan kang piliin ang iyong kilos.​
Answers: 1
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 17.11.2019 22:28
Ano ang kakambal na responsibilidad​
Answers: 1
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 20.11.2019 03:28
Bakit mahalaga ang prinsipyo ng pagtutulungan
Answers: 1
You know the right answer?
4. Nais mong malaman kung ang programang iyong panonoorin ay akma sa batang tulad mo. 5. Nais mong m...
Questions
question
Science, 10.01.2021 18:55
question
Araling Panlipunan, 10.01.2021 18:55
question
Technology and Home Economics, 10.01.2021 18:55
question
Araling Panlipunan, 10.01.2021 18:55
question
Math, 10.01.2021 18:55
question
Filipino, 10.01.2021 18:55
question
Science, 10.01.2021 18:55