subject

8taludtod at 4 na tungkol sa tungkulin at

ansver
Answers: 3

Answers

ansver
Answer from: Quest

answer:

ANG SAMPUNG UTOS NG DIYOS

1. Ibigin mo ang Diyos nang lalo at higit sa lahat.

1. Love God above all else.

2. Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan.

2. Do not worship false gods.

3. Ipangilin mo ang araw ng Sabbath.

3. Obseve the day of the Sabbath.

4. Galangin mo ang iyong ama at ina.

4. Respect your father and your mothers.

5. Huwag kang papatay.

5. Do not kill.

6. Huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa.

6. Do not commit adultery.

7. Huwag kang magnakaw.

7. Do not steal.

8. Huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling.

8. Do not make accusations and do not lie.

9. Huwag kang magnanasa sa hindi mo pag-aari.

9. Do not covet what is not yours.

10. Huwag kang magnanasa sa hindi mo asawa.

10. Do not covet your neighbor’s spouse.

Explanation:

ANG MGA BATAS SA LIKAS NA BATAS MORAL AY ANG 10 UTOS NG DIYOS O ANG TEN COMMANDMENTS

ansver
Answer from: Quest

Kasagutan:

Hindi malaya ang taong gumagawa ng masama dahil mabigat ito sa kalooban niya, nakkokonsensya siya at may nagawan siya ng masama.

#answerForTrees

ansver
Answer from: Quest

Journalism free speech (idea lang)

Explanation:

A lot of journalists really need free speech. The people who need information could get inspired from the different ideas from them. Journalists are able to say anything they want except swear words

ansver
Answer from: Quest

OPINYON

Explanation:

O-ORAS

P-PERA

I-IMBAK

N-NEGOSYO

Y-YAMAN

O-OKASYON

N-NATURAL

Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao

question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 18:29
Ipaliwanag: may mga kabataang malakas ang loob na umiwas sa masama"
Answers: 1
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 23:29
Like you, each of your future student is also a bundle of possibilities. how should you look at them in terms of development?
Answers: 3
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 15:23
Ang produkto ng kanyang lilikhain ay bunga ng mga sumusunod tulad ng​
Answers: 1
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 17:29
Ano ang maitutulong ng batas moral tungo sa pagkamit ng iyong kaganapan bilang tao?
Answers: 1
You know the right answer?
8taludtod at 4 na tungkol sa tungkulin at...
Questions
question
Technology and Home Economics, 06.06.2021 12:15