subject

A. Basahing mabuti ang mga sumusunod na sitwasyon. Sa iyong kuwaderno isulat ang P kapag nagpapakita ng pangako at HP kapag hindi.
1. Mataas ang nakuhang marka ni Anton sa kanilang klase, kaya
naman nagsabi ang kanyang nanay na bibilhan siya ng magandang
sapatos sa Sabado.
2. Ang pandemya ng COVID -19 na ito ay naging aral sa lahat ng tao.
3. Si Bea ay dumalo sa pagtitipon ng mga kaibigan niya dahil sa
pagsang-ayon niya na dadalo siya.
4. Ang COVID-19 ay isang pandemya na maraming namamatay dahil sa
mga katigasan ng mga mamamayan.
5. Susundin ko ang bagong paraan ng paggalang at pagbati na
isinabatas ni Congressman Fernando.

ansver
Answers: 2

Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao

question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 20:29
Tumukoy ng limang batas na alam mo at sabihin kung ano ang layunin ng mga batas na ito?
Answers: 3
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 21:28
Mga bagay tungkol kay adolf hitler
Answers: 1
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 15:28
Slogan about komunikasyon sa pamilya
Answers: 1
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 17:29
Ano ang pagbabago ng nagbibinata at nagdadalaga
Answers: 1
You know the right answer?
A. Basahing mabuti ang mga sumusunod na sitwasyon. Sa iyong kuwaderno isulat ang P kapag nagpapakit...
Questions
question
Chemistry, 28.08.2021 02:15
question
Math, 28.08.2021 02:15