subject

ESP Subject Narito ang inyong Gawain sa araw na ito. Basahin at unawain ang panuto. ipapasa sa Monday Gawain 4: Suri-Impluwensiya!
Panuto: Ibigay ang naging impluwensiya ng iyong kapuwa sa pagpauunlad ng iyong pagkatao sa aspektong intelektwal, panlipunan, pangkabuhayan at pampolitikal. Isulat ang sagot sa bawat hanay ng iyong sagutang papel.

Kapuwa PAMILYA KAIBIGAN
GURO
KAKLASE

Batayan sa Pagwawasto:
10 puntos
-
Kompletong napunan ang lahat na talahanayan na may tamang impormasyon.
7 puntos
-
May tatlong aspektong indibiduwal lamang ang napunan na may tamang impormasyon.
5 puntos
-
Kompletong napunan ang lahat na talahanayan pero may kulang sa ideya.
3 puntos
-
May naisulat sa talahanayan pero malayo sa konsepto ng paksa.

ansver
Answers: 3

Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao

question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 30.10.2019 09:28
Tuungkol ito kay jesse m. robredo; mga natatanging kaarangalan na makamit nya(plss answer this question because ipapasa na ito bukas pl)
Answers: 2
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 15:23
Ano ang papel ng katarungan sa pag kamit ng mapayapang isip ng bawat indibidwal
Answers: 1
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 15:23
1.madali ba o mahirap ang paggalang sa dignidad ng kapwa? bakit? 2.bakit dapat igalang at ipatanggol ang dignidad? 3.paano mapananatili at mapoprotektahan ang dignidad ng tao? 4.maging maayos ba ang buhay ng tao kung may paggalang sa kanyang karapatan? 5.ang dignidad ba ay nagbabago ayon sa kalidad ng pamumuhay? 6.bakit mahalaga ang dignidad sa paghubog ng ating pagkatao? 7.ano ang maaring mangyari sa tao kapag hindi iginalang at pinahalagahan ang kaniyang dignidad? plsss po, kailangan ko ito ipass bukas. ​
Answers: 1
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 15:28
Bakit mahalaga ang antas ng super ego?
Answers: 2
You know the right answer?
ESP Subject Narito ang inyong Gawain sa araw na ito. Basahin at unawain ang panuto. ipapasa sa Mon...
Questions
question
English, 21.01.2021 07:55
question
English, 21.01.2021 07:55
question
English, 21.01.2021 07:55
question
English, 21.01.2021 07:55