subject

Manute Gamit ang sitwasyong nabangit sa Gawain at buon ang pasyang mari
non sawin kung ikaw ay nasa parehong sitwasyon. Gawin ito samit ang
Naphic organizer sa ibaba
SULIRANIN
MGA MAARING SOLUSYON
MGA BATAYANG GINAGAMIT SA PASIYA
NAPAGPASIYAHANG
SOLUSYON
PAGTATASA NG SOLUSYONG NAPILI

ansver
Answers: 1

Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao

question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 19:29
Ano ang apat na bagay na naid ng tao subalit hindi nya magawa palagi
Answers: 3
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 19:29
Kapag nakikitungo ka sa ibang tao, ano-ano ang elementong kailangan mong isaalang-alang? bakit?
Answers: 1
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 20:29
Why do some people choose being apathetic​
Answers: 1
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 18:29
Sa panahon ng kabataan likas na umuusbong ang pakikipagkaibigan sa katapat na kasarian kagaya sa kaparehong kasarian. upang maingatang hindi mabuwag ang magandang layunin sa pagkakaibigan sa katapat na kasarian nararapat na isaalang alang ang: a. paglilinaw sa kanilang mga limitasyon ng ugnayang maingat na binuob. paggalang sa katangian at kahinaang taglay ng kanilang sekswalidadc. pagsuporta sa mga mithiing nais makamit mula sa pakikipagkaibigand. pagkontrol sa posibleng atraksyon na makamit mula sa pakikipagkaibigan
Answers: 1
You know the right answer?
Manute Gamit ang sitwasyong nabangit sa Gawain at buon ang pasyang mari
non sawin kung ikaw ay...
Questions
question
Chemistry, 28.09.2021 20:20
question
Filipino, 28.09.2021 20:20
question
Araling Panlipunan, 28.09.2021 20:20
Questions on the website: 22800167
/* */