subject
Edukasyon sa Pagpapakatao, 23.09.2022 20:55 kenn14

Panuto: Gawin ang mga sumusunod sa isang pirasong papel o sa bondpaper. 1. Magtala ng mga tatlong (3) kapansin-pansin na eksena sa inyong baranggay na nagpapakita ng pag-iral o paglabag sa Prinsipyo ng Subsidiarity at Solidarity. Maaring gamitin ang pormat na nasa ibaba. 1. 2. 3. Eksena Pag-iral Subsidiarity Paglabag Solidarity Subsidiarity Solidarity a. Pagkatapos, sagutin ang mga sumusunod na tanong: i. Ano sa mga eksenang iyong naitala ang kayang magawa ng isang kabataang katulad mo? ii. Alin sa mga naitala ang mahalagang masimulan mo nang gawin? Ipaliwanag. iii. Paano matiwasay na iiral ang isang lipunan? iv. Paano matitiyak na mananaig ang Prinsipyo ng Subsidiarity at Prinsipyo ng Pagkakaisa?

ansver
Answers: 3

Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao

question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 18:28
Ano ang mga kilos na nasaksihan mula sa patalastas ang nagpapakita ng katapatan?
Answers: 2
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 18:28
Saan nakikita ang tunay na kahulugan ng patriyotismo para sa isang pilipino? a. sa bawat pagkilos ng bawat pilipino natutugunan ang mga pangangailangan ng taong bayan. b. sa mga hangarin at pangarap ng bawat mamamayan tungo sa pag-unlad ng sarili at kapuwa-pilipino. c. sa pagtutulungan ng bawat mamamayang pilipino sa panahon ng sakuna at kalamidad. d. sa pagsulong ng adhikaing ipagmalaki ang ating kultura at isulong ang turismo ng bansa.
Answers: 1
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 18:29
Magbigay ng pamamaraan na maaaring gawin upang maipakita ang katapatan sa panggawa ng anumang proyektong inilulunsad sa inyong paaralan 4 na exaplepag hindi po ngo naintindiha 4 na example na pagiging matapat sa mga gawain o proyek to sa paaralan
Answers: 1
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 23:28
Bakit mahalaga ang pakikipagkaibigan?
Answers: 2
You know the right answer?
Panuto: Gawin ang mga sumusunod sa isang pirasong papel o sa bondpaper. 1. Magtala ng mga tatlong (3...
Questions
question
Filipino, 28.11.2021 10:55
question
Math, 28.11.2021 10:55
question
Araling Panlipunan, 28.11.2021 10:55
question
Physical Education, 28.11.2021 10:55
question
Araling Panlipunan, 28.11.2021 10:55