subject

Why Social Studies was introduced in the United States? What were its underlying reasons? Explain.

ansver
Answers: 2

Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao

question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 15:23
3dahilan kung bakit may batas pang edukasyon
Answers: 1
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 18:29
Bakit iyan ang mga kahulugan mo sa salitang makataong kilos? ipaliwanag.
Answers: 3
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 16.11.2019 12:28
Mayroon kayong ginawang proyekto sa mapeh. ang isa sa iyong kaklase na kasali sa inyong pangkat ay hindi nakikiisa sa inyong gawain. nagkataon na ikaw ang lider ng inyong pangkat. paano mo maipapakita ang iyong pagtitimpi? ​
Answers: 1
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 16.11.2019 14:28
Bakit mahalaga ang ict sa ating pang araw-araw na pamumuhay?
Answers: 2
You know the right answer?
Why Social Studies was introduced in the United States? What were its underlying reasons? Explain....
Questions
question
Computer Science, 04.07.2022 05:25
question
Math, 04.07.2022 05:25
question
Science, 04.07.2022 05:25
question
Araling Panlipunan, 04.07.2022 05:25
question
World Languages, 04.07.2022 05:25
question
Filipino, 04.07.2022 05:25
question
Filipino, 04.07.2022 05:25