subject
Filipino, 19.09.2021 08:55 alexespinosa

Directions: answer the questions below as a review of the previous lesson. Write your answer in your notebook. 1. When are sewing tools and equipment eficient?
2. Why is it important to use appropriate measuring tools in taking y measurements?

ansver
Answers: 2

Another question on Filipino

question
Filipino, 28.10.2019 17:28
Ipaliwanag ang isang konsepto sa pelikulang mumbaki na "ang mga ritwal na kanilang isinasagawa upang makipag-usap sa kanilang mga ninuno at anito ay animo mga buhay na larawang nakakulong sa malaking telon"
Answers: 3
question
Filipino, 28.10.2019 17:29
Ano ang masamang naidudulot ng globalisasyon sa kulturang pilipino? ​
Answers: 1
question
Filipino, 28.10.2019 17:29
Ang alamat ba ng chocolate hills ay sa visayas?
Answers: 1
question
Filipino, 28.10.2019 18:28
Reaction paper about aralin 2.7 filipino
Answers: 3
You know the right answer?
Directions: answer the questions below as a review of the previous lesson. Write your answer in your...
Questions
question
Filipino, 29.11.2021 09:55
question
Filipino, 29.11.2021 09:55
question
Math, 29.11.2021 09:55
question
Filipino, 29.11.2021 09:55
question
Science, 29.11.2021 09:55
question
Filipino, 29.11.2021 09:55