subject
Filipino, 04.04.2022 07:15 cleik

Gawain 2 Suriin ang binasang akda sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na tanong. 1. Ilarawan ang pisikal na katangian ng magkapatid.
2. Alin sa katangian ng magkapatid ang mas gusto mo? Ang pagiging kayumanggi ni Mangita o ang kaputian ni Larina? Bakit?
3. Ano ang patunay na hindi maganda ang ugali ni Larina sa umpisa pa lamang? Bakit mo ito nasabi?
4. May kakayanan pa kayang magbago ang mga taong katulad ni Larina? Pangatwiranan ang iyong sagot.
5. Anong tema ang nakapaloob sa akda na maaari mong magamit sa iyong buhay? need

ansver
Answers: 2

Another question on Filipino

question
Filipino, 28.10.2019 18:29
Ano ang katangian ng isang tupa
Answers: 1
question
Filipino, 28.10.2019 20:29
Ano ang ibig sabin ng pomaras
Answers: 1
question
Filipino, 28.10.2019 21:28
Ano ang kasingkahulugan ng "napili"
Answers: 1
question
Filipino, 28.10.2019 22:29
Bigyang-kahulugan ang mga salita/pariralang di-lantad ang kahulugan sa tulong ng word association desperadong pamilya, panatang dapat yakapin, at sapalarang pamumuhunan
Answers: 1
You know the right answer?
Gawain 2 Suriin ang binasang akda sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na tanong. 1. Ilarawa...
Questions
question
Filipino, 10.12.2020 17:15
question
Filipino, 10.12.2020 17:15
question
Araling Panlipunan, 10.12.2020 17:15
question
Filipino, 10.12.2020 17:15