subject
Integrated Science, 08.05.2022 03:25 reyquicoy4321

for education kaya iyon? 1.) Tiyaking nakasuot ng angkop na kasaotan sa paggawa. 2.) Ilagay sa mga kasangkapan sa matibay na lalagyan. 3.) Tiyakin na nasa maayos na kondisyon ang mga kagamitan at alam ang tamang paggamit nito 4.) Pumili ng isang maaliwalas, ligtas, at malinis na lugar kung saan isasagawa ang proyek a 5.) Sundin ang panuto ng paggawa ng proyekto. 6.) Humingi ng para sa nakatatanda at guro kung nag-aalangan sa proseso ng paggawa. 7.) Iwasan ang pakikipag-usap at ituon ang atensiyon sa ginagawang proyekto 8.) Iwasan ang paglagay ng matutulis at matatalas na kagamitan sa bulsa upang maiwasan ang aksidente. 9. Balutin ang matulis at matalas na bahagi ng mga kasangkapan. Maging maingat sa paggamit ng matutulis at matatalas na kagamitan. 11.) Tiyaking kumain at nakapagpahinga nang maayos bago gawin ang proyekto. Panatilihing malinis ang lugar na pinaggagawan ng proyekto. Iligpit ang mga kalat at mga kasangkapang ginam ) 12.)

ansver
Answers: 3

Another question on Integrated Science

question
Integrated Science, 18.11.2019 01:28
Identify hte minerals important to society
Answers: 1
question
Integrated Science, 18.11.2019 19:28
What other technologies help us live comfortably? ​
Answers: 1
question
Integrated Science, 29.11.2019 23:28
Who is the inventor of the motorcycles
Answers: 1
question
Integrated Science, 08.12.2019 23:28
Why the pagasa regularly monitors when a tropical cyclone is within par?
Answers: 1
You know the right answer?
for education kaya iyon? 1.) Tiyaking nakasuot ng angkop na kasaotan sa paggawa. 2.) Ilagay sa mga k...
Questions
question
English, 28.06.2021 08:55
question
Araling Panlipunan, 28.06.2021 08:55
question
Araling Panlipunan, 28.06.2021 08:55