subject
Math, 29.11.2021 11:15 princessgarcia23

1.Humigit Kumulang Magkano ang babayaran ni ely kung bumili siya ng tatlong t-shirt na nagkakahalaga ng Php 459 ang bawat isa? A. Php 1 300 B. Php 1 500 C. Php 1 800 D. Php 2 200

2.Ang isang bote ng juice ay naglalaman ng 245 mL. Ilang mL mayroon sa 12 bote ng juice?

A. Ilan Lahat ang bote B. Ilan mL ang ilalagay sa bote C. Ilan ang kapasidad D. Ilang mL meron sa 12 na bote?

3.Ano ang pamilang na pangungusap?

A.245 mL + 12 = N
B.245 mL - 12 = N
C.245 mL x 12 = N
D.245 mL ÷ 12 = N

4.Ang isang bote ng juice ay naglalaman ng 245 mL. Ilang mL mayroon sa 12 bote ng juice?

A. 2 940 mL
B.2 920 mL
C.2 910 mL
D.2 900 mL

5.Alin Sa Mga Sumusunod ang mayroong pinakamaliit na quetient?

A.200 ÷20=N
B.200 ÷10=N
C.200 ÷4=N
D.200 ÷ 8 =N

6.Mayroong 252 na kilo ng bigas. kung ito ay hahatiin sa 32 pamilya humigit kumulang ilang kilo ng bigas ang matatanggap ng bawat pamily?

A.5 kilo
B.10 kilo
C.15 kilo
D.20 kilo

7.Si Emy ay kumita ng Php4 800.00 sa loob ng 12 na araw. Magkano ang kinikita niya sa isang araw?

A. Magkano ang bayad niya
B. Magkano ang Kaniyang Kinita?
C. Magkano ang kinikita niya kada araw?
D. Magkano ang babayaran kada araw?

8.Si Emy ay kumita ng Php4 800.00 sa loob ng 12 na araw. Magkano ang kinikita niya sa isang araw?

A. Php 4 800 + 12 = N
B. Php 4 800 - 12 = N
C. Php 4 800 x 12 = N
D. Php 4 800 ÷ 12 = N

ansver
Answers: 2

Another question on Math

question
Math, 28.10.2019 19:28
Suppose a triangle is plotted on a coordinate plane with vertices located at (-9, 3), (-3,-9) and (13,-1). what is the perimeter of the triangle? (a) 2475 (b) 25+ 1415 (c) 3975 d) 25+6v5
Answers: 1
question
Math, 28.10.2019 19:29
What is the ratio and proportion x+12÷4=x÷16​
Answers: 1
question
Math, 28.10.2019 19:29
How to solve quadratic equation step by step?
Answers: 1
question
Math, 28.10.2019 23:29
Ascientist is with a culture of 20 bacteria in a dish. the number of bacteria at the end of each successive hour increased exponentially, so that the number at the end of one day was 220. compute for the amount of bacteria at the end of one week
Answers: 2
You know the right answer?
1.Humigit Kumulang Magkano ang babayaran ni ely kung bumili siya ng tatlong t-shirt na nagkakahalaga...
Questions
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 04.11.2020 05:55
question
English, 04.11.2020 05:55
question
Math, 04.11.2020 05:55
question
Filipino, 04.11.2020 05:55
question
Science, 04.11.2020 05:55
question
Filipino, 04.11.2020 05:55
question
Music, 04.11.2020 05:55