subject
Math, 30.09.2021 16:55 cbohol56

2. Which of the following is NOT a quadratic function? A. f(x) = -3x2 C. f(x) = -5x - x2 B. y = 3x3 - 4x + 5 D. A = pi. r²

ansver
Answers: 3

Another question on Math

question
Math, 28.10.2019 16:29
190-192-194-196-198+200+202+204+206+208/10​
Answers: 1
question
Math, 28.10.2019 19:29
Find the dimension and the maximum area of a rectangle if its perimeter is 36.with solution
Answers: 1
question
Math, 28.10.2019 19:29
What number is greater than 1/2 and less than or equal to 1? ​
Answers: 1
question
Math, 28.10.2019 22:29
Paano pinadalisay nina romeo at juliet ang konsepto ng pag ibig? ihambing ito sa mga tulang pag ibig na natalakay sa naunang aralin. gamitin ang venn diagram
Answers: 2
You know the right answer?
2. Which of the following is NOT a quadratic function? A. f(x) = -3x2 C. f(x) = -5x - x2 B. y = 3x3...
Questions
question
Technology and Home Economics, 19.10.2020 08:01
question
English, 19.10.2020 08:01
question
Araling Panlipunan, 19.10.2020 08:01
question
Math, 19.10.2020 08:01
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 19.10.2020 08:01
question
English, 19.10.2020 08:01