subject
Music, 23.11.2022 14:55 alexespinosa

8. Alin sa mga sumusunod na pattern ang halimbawa ng ostinatong pang A. 6 B. C. D. . U 12: ♫ 1 11:1 9. Ano ang ibig sabihin ng simbolong p sa isang musical score? B. piano A. presto C. percussion 10. Ano ang katawagan para sa mabilis na tempo? A. piano B. forte C. presto D. prestissimo D. largo 11. Paano naiiba ang mga Ifugao sa ibang pangkat na nasa Luzon? A. makikita ang mga disenyo sa kanilang mga kasuotan at kagamitan tula B. makukulay ang pananamit at palamuti sa katawan na nagpapakita ng ka C. gumagamit ng tradisyunal na hakbang sa paghahabi ng tela D. madalas nilang gamitin ang kulay pula, dilaw berde at itim 12. Alin sa mga sumusunod ang naglalarawan sa mga Panay-Bukidnon? I. Sila ay naninirahan sa mga bulubunduking lugar ng Lambunao, Ilo-ilo. II. Gumagawa sila ng tela para sa damit mula sa t'nalak na hinahabi mula III. Kilala sila sa madetalyeng paraan ng pagbuburda na tinatawag na par IV. Gumagamit sila ng dagta ng dahon, ugat at sanga bilang pangkulay. A. I, II, III, IV B. II, III, IV C. I, III D. IV 13. Alin sa mga sumusunod ang tamang paglalarawan sa mga T'boli? A. Sila ay naninirahan sa mga bulubunduking lugar ng Lambunao, Ilo-il B. Gumagawa sila ng tela para sa damit mula sa t'nalak na hinahabi mu C. Kilala sila sa madetalyeng paraan ng pagbuburda na tinatawag na pa D. Gumagamit sila ng dagta ng dahon, ugat at sanga bilang pangkulay. 14. Alin sa mga sumusunod ang dibuhong araw ng Kalinga? A. B. C. D. O

ansver
Answers: 3

Another question on Music

question
Music, 28.10.2019 21:29
Examples of idiophones and membranophones in china,japan,korea ​
Answers: 3
question
Music, 15.11.2019 01:28
What are the different kinds of social dances
Answers: 1
question
Music, 15.11.2019 02:28
Common instruments of palabunibunyan​
Answers: 1
question
Music, 15.11.2019 12:28
What are the filipino songs that have 6/8 time signature/
Answers: 1
You know the right answer?
8. Alin sa mga sumusunod na pattern ang halimbawa ng ostinatong pang A. 6 B. C. D. . U 12: ♫ 1 11:1...
Questions
question
Araling Panlipunan, 08.05.2021 04:55
question
Technology and Home Economics, 08.05.2021 04:55
question
Health, 08.05.2021 04:55
question
Filipino, 08.05.2021 04:55