subject
Music, 19.06.2021 06:55 nicole8678

Ang II. Panuto: Punan ng tamang salita o sagot ang bawat patlang upang matukoy
ang iyong mga natutuhan tungkol sa round song at partner song.. Hanapin
sagot sa kahon.
Round Singing
ikalawang
unang
sabay
partner song
awitin
sunudsunod
magkaparehong
magtugma
signature
grupo. Matapos
Angll.
mauunang aawit ang 12.
ang ilang saglit, aawit naman ang 13.
grupo. Sa puntong ito,
mauunang matatapos ang unang grupo na susundan ng ikalawang grupo.
Ang round song ay pag-awit ng dalawa o tatlong grupo sa isang awit
na14
ngunit halos sabay sa isang15.
Ang16.
ng magkaibang
ay ang pag-awit ng17.
awitin subalit 18.
tono, himig at time
19.
Tandaan na dapat ay pareho ang melodiya at ritmo
upang 20.
_sila sa bawat isa.

ansver
Answers: 3

Another question on Music

question
Music, 28.10.2019 18:29
These are instruments which have vibrating animal membranes used in drums?
Answers: 3
question
Music, 15.11.2019 13:28
Pareho ba ang tono ng atin ku pung singsing at ako ay may lobo? ? plss answer​
Answers: 1
question
Music, 18.11.2019 05:28
Lyrics of loi loi gratong folk song in thailand
Answers: 1
question
Music, 22.11.2019 22:28
Kahulugan ng daynamiks ibigay ang mga halimbawa​
Answers: 1
You know the right answer?
Ang II. Panuto: Punan ng tamang salita o sagot ang bawat patlang upang matukoy
ang iyong mga n...
Questions
question
Math, 05.02.2021 03:55
question
Music, 05.02.2021 03:55
question
Math, 05.02.2021 03:55
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 05.02.2021 03:55
question
Science, 05.02.2021 03:55