subject
Music, 09.06.2021 08:15 elishakim80

Largo vivace
moderato
presto
andante
1. at a moderate speed?
2. Slow?
3. very, very slow?
4. fast and lively?
5. very fast?
for the lesson (Pd

ansver
Answers: 1

Another question on Music

question
Music, 14.11.2019 15:29
Ano ang himig ng baka? mababa ba o matinis?
Answers: 2
question
Music, 14.11.2019 17:28
Anong pangalan ng pinaka malaking instrumento sa mga rondalla
Answers: 1
question
Music, 14.11.2019 19:29
Choose 5 traditonal music of africa​
Answers: 1
question
Music, 21.11.2019 22:28
Ano ano ang mga kantang 4 4 maliban sa lupang hinirang na kanta
Answers: 1
You know the right answer?
Largo vivace
moderato
presto
andante
1. at a moderate speed?
2. Slow?
Questions
question
Filipino, 07.10.2021 02:16
question
Filipino, 07.10.2021 02:16
question
Filipino, 07.10.2021 02:16
question
Math, 07.10.2021 02:16
question
Technology and Home Economics, 07.10.2021 02:16
question
English, 07.10.2021 02:16