subject
Physical Education, 05.08.2022 14:15 snow01

This word is a type of management that is one-way leadership wherethere is a single authority.

ansver
Answers: 2

Another question on Physical Education

question
Physical Education, 17.11.2019 09:28
Do you think playing team sport can promote fitness,health and wellness? how?
Answers: 1
question
Physical Education, 20.11.2019 11:28
What are the existing community?
Answers: 1
question
Physical Education, 21.11.2019 01:28
Bakit ba mahalaga na hindi mag gamit ng gadgets ang mga studyante sa paaralan?
Answers: 1
question
Physical Education, 23.11.2019 08:28
Ano ang ginagamit sa patukoy sa tiyak na lokasyon o lugar sa mundo?
Answers: 1
You know the right answer?
This word is a type of management that is one-way leadership wherethere is a single authority....
Questions
question
English, 26.09.2021 19:55
question
Math, 26.09.2021 19:55
question
Araling Panlipunan, 26.09.2021 19:55