subject
Religion, 23.11.2022 13:25 cleik

2. "Remember to keep
the Sabbath day."

ansver
Answers: 2

Another question on Religion

question
Religion, 28.10.2019 21:29
Ano ang mga batayang turo, aral , at paniniwala ? ?
Answers: 2
question
Religion, 28.10.2019 23:29
Kung ang mga nagmamabuti lamang sa inyo ang inyong gagawan ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin niyan! lucas 6: 33 explanation itong verse
Answers: 2
question
Religion, 14.11.2019 15:23
Identify the eightfold path in budhiesm
Answers: 1
question
Religion, 20.11.2019 08:28
What is the christian name of taga? ​
Answers: 1
You know the right answer?
2. "Remember to keep
the Sabbath day."...
Questions