subject
Religion, 23.11.2022 16:25 elaineeee

Maghanapbuhay Pasko
Sagutan ang mga tanong sa napapaloob sa talahanayan upang lubusang mapalawak ang
pag-unawa sa aralin.
Tungkol sa karapatan
Tungkol sa tungkulin
Tungkol sa paglabag
sa karapatan
Ano-ano ang
konsepto at
kaalamang pumukaw
sa akin?
Ano ang aking
pagkaunawa at
reyalisasiyon sa
bawat konsepto at
kaalamang ito?
Ano-anong hakbang
ang aking gagawin
upang mailapat ang
mga pang-unawa at
reyalisasyonng ito sa
aking buhay?

ansver
Answers: 3

Another question on Religion

question
Religion, 14.11.2019 16:28
What is the difference between shi’a and sunni interpretations of the quran? select one: a. sunni muslims believe that leadership was passed on by the designation of a successor (imam) within the prophet’s family; shi ‘a muslims believe that the sources of religious authority were the quran, the custom of the prophet, and the communal consensus of muslims. b. sunni muslims believe that muhammad, the messenger and the final prophet of god, is a divine being; shi’a muslims rejected this belief. c. shi’a muslims believe that muhammad, the messenger and the final prophet of god, is a divine being; sunni muslims rejected this belief. d. shi’a muslims believe that leadership was passed on by the designation of a successor (imam) within the prophet’s family; sunni muslims believe that the sources of religious authority were the quran, the custom of the prophet, and the communal consensus of muslims.
Answers: 1
question
Religion, 18.11.2019 22:28
What is the difference of philosophy between religion?
Answers: 1
question
Religion, 21.11.2019 16:28
What are the sacraments to be received by a catholic​
Answers: 1
question
Religion, 23.11.2019 18:28
Ano ang kahulugan ng maging isang tunay na tao?
Answers: 1
You know the right answer?
Maghanapbuhay Pasko
Sagutan ang mga tanong sa napapaloob sa talahanayan upang lubusang mapalaw...
Questions
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 04.07.2022 19:15
question
English, 04.07.2022 19:15