subject
World Languages, 06.08.2022 15:15 cyrilc310

I need help for this
please answer

ansver
Answers: 1

Another question on World Languages

question
World Languages, 28.10.2019 23:29
Meaning of global media; local audience​
Answers: 1
question
World Languages, 28.11.2019 05:28
“mas malala pa sa pagiging isang bulag ang may paningin ngunit walang tinatanaw na kinabukasan? ”ano ang higit na malapit na pakahulugan ng pahayag ni helen keller; a. mahirap maging isang bulagb. ang kawalan ng pangarap ay mas masahol sa kawalan ng paninginc. hindi mabuti ang walang pangarapd. hindi garantiya ang pagkakaroon ng paningin sa pagtatagumpay sa buhay 2. ano ang kaibahan ng panaginip sa pangarap? a. ang panaginip ay natatapos din kung ikaw ay magisingb. ang panaginip ay nangyayari lang sa isip habang natutulogc. a at bd. wala sa nabanggit 3. ano ang kaibahan ng pagpapantasya sa pangarap? a. ang pagpapantasya ay likha ng malikhaing isipb. ang pagpapantasya ay pananaginip ng gisingc. ang pagpapantasya ay ginagawa ayon sa kagustuhan ng nagpapantasyad. a at b 4. ano ang kahulugan ng bokasyon? a. ang bokasyon ay higit sa trabaho o propesyon o negosyob. ang bokasyon ay kalagayan o gawain na naayon sa plano ng diyos sa atinc. a at bd. ito ay tumutukoy sa mga gawaing hindi nangangailangan ng kapalit na sweldo o pasahod 5. ito ay pinaka tunguhin o pinakapakay na iyong nais na marating o puntahan sa hinaharapa.pangarap b. mithiinc. panaginipd. pantasya
Answers: 1
question
World Languages, 01.12.2019 13:28
What are the types of travel condition
Answers: 1
question
World Languages, 24.12.2019 17:28
Is it okay to have a girlfriend or boyfriend in rpw if you are already inlove with someone else in the real world?
Answers: 3
You know the right answer?
I need help for this
please answer
...
Questions
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 05.04.2022 08:20
question
Araling Panlipunan, 05.04.2022 08:20
question
Filipino, 05.04.2022 08:20
question
Araling Panlipunan, 05.04.2022 08:20