subject
World Languages, 04.08.2022 14:15 cland123

Please answer

Ano ang Feature Article

ansver
Answers: 2

Another question on World Languages

question
World Languages, 14.11.2019 20:28
What is the interpretation a guy fixes his face and polo shirt while a girl approaches him?
Answers: 2
question
World Languages, 26.11.2019 00:28
What is the difference between people as median and people in media ?
Answers: 1
question
World Languages, 28.11.2019 01:28
What are rthe influences of family in your development as an individual
Answers: 1
question
World Languages, 28.11.2019 05:28
“mas malala pa sa pagiging isang bulag ang may paningin ngunit walang tinatanaw na kinabukasan? ”ano ang higit na malapit na pakahulugan ng pahayag ni helen keller; a. mahirap maging isang bulagb. ang kawalan ng pangarap ay mas masahol sa kawalan ng paninginc. hindi mabuti ang walang pangarapd. hindi garantiya ang pagkakaroon ng paningin sa pagtatagumpay sa buhay 2. ano ang kaibahan ng panaginip sa pangarap? a. ang panaginip ay natatapos din kung ikaw ay magisingb. ang panaginip ay nangyayari lang sa isip habang natutulogc. a at bd. wala sa nabanggit 3. ano ang kaibahan ng pagpapantasya sa pangarap? a. ang pagpapantasya ay likha ng malikhaing isipb. ang pagpapantasya ay pananaginip ng gisingc. ang pagpapantasya ay ginagawa ayon sa kagustuhan ng nagpapantasyad. a at b 4. ano ang kahulugan ng bokasyon? a. ang bokasyon ay higit sa trabaho o propesyon o negosyob. ang bokasyon ay kalagayan o gawain na naayon sa plano ng diyos sa atinc. a at bd. ito ay tumutukoy sa mga gawaing hindi nangangailangan ng kapalit na sweldo o pasahod 5. ito ay pinaka tunguhin o pinakapakay na iyong nais na marating o puntahan sa hinaharapa.pangarap b. mithiinc. panaginipd. pantasya
Answers: 1
You know the right answer?
Please answer

Ano ang Feature Article...
Questions
question
Science, 14.05.2021 02:15
question
English, 14.05.2021 02:15
question
Chemistry, 14.05.2021 02:15